FAQ

«HVORFOR LEVERES IKKE BILEN ALLEREDE ¨tunet» FRA BILPRODUSENT:

Alle moderne motorer har en ECU (electronic controller unit)

Den inneholder bl.a et motorstyringsprogram med flere mapper som regulerer drivstoffmengde,luftmasse,dreiemoment m.m.

En kan si det slik at motorstyringsprogrammet i praksis inneholder en rekke begrensere(limiters)

Under utvikling av motorstyringsprogrammet må bilprodusentene ta hensyn til dagens miljøkrav,drivstoff kvaliteter,ekstrem klima 50+-grader,skatte og avgiftsklasser o.l.

Dette medfører at motorens potensiale på langt nær  blir utnyttet men heller begrenset og tilpasset de landene og den delen av verden kjøretøyet skal eksporteres til.

Dette er  en medvirkende årsak til dagens moderne motorer har store ubenyttede reserver grunnet alle begrensningene som er lagt inn i motorstyringsprogrammet.

Det er disse reservene vi benytter oss av når vi lager tuningprogrammene våre.

EFFEKT ETTER TUNING:

Effekt etter tuning/ økning av hestekrefter og dreiemoment finner du i databasen vår under kjøretøy.

INFORMASJON OM EMISJONSYSTEMER:

EGR LØSNINGER:

Eksos gass resirkuleringsventil (EGR) sender eksos inn i forbrenningskammeret repitativt ved at sensorer måler uforbrent drivstoff og/eller for høy oksygenmetning i eksosen.

EGR skal bidra til reduserte utslipp og fungerer utmerket i bilproduksjons landene der det finnes mange flotte motorveier der kjøretøyene kan holde høy hastighet/turtall over et lengre tidsom av gangen slik at motoren blir varm og emisjonsystemene får renset seg selv eller båst ut av seg som vi sa i gamle dager.

Desverre fungere (EGR) dårlig her i Norge pga dårlige veier der snitt hastigheten er lav og avstandene forholdsvis korte.

Dette medfører mye kaldkjøring av motoren og resultatet blir tett (EGR) ventil  full av karbon avleiringer.

Motoren vil til slutt gå i nødmodus med redusert effekt (limpmode) fordi den får ikke nok luft pga tett (EGR).

EGR kan da demonteres og renses men hvis ikke kjørestil/kjøretid/kjørerute forandres vil det ikke gå lang tid før den tettes igjen.

Neste løsning kan da være å bytte (EGR) men det er en dyr affære og som nevnt i forrige avsnitt vil den tette seg igjen hvis ikke en forandrer kjøremønster,dvs lengre turer slik at motoren blir skikkelig varm og med et høyt turtall slik at systemet renser seg.

Vi har gode løsninger for (EGR) problemer.
Kjøretøyets original program leses ut og alle mappene som regulerer (EGR) ventilen blir lokalisert.
Visse modifiseringer/reparasjoner utføres,kjøretøyets ecu remappes og problemet er løst permanent.

DPF LØSNINGER:

Diesel partikkel filter (DPF) skal forhindre mikroskopiske partikler fra diesel eksos å slippe ut i atmosfæren.

DPF fungere også utmerket i bilprodusentenes land der det finnes flotte motorveier en kan holde stor snittfart og kjøre lange strekninger på hver dag med forholdsvis høyt turtall.

I Norge derimot fungere (DPF) på lik linje med (EGR) dårlig og årsaken er den samme som i avsnittet om EGR.

I kjøretøyets motorstyring ligger et program som skal styre brenneprossessen til (DPF) og sensorer oppdager når det er på tide å kjøre en slik prossess.

Dette skjer som regel under kjøring så en merker ingenting til det bortsett fra at en kan kjenne en lukt som kan minne om råtne egg.

Siden vi har de veiene vi har her i Norge og vi kjører mye kaldkjøring og korte avstander vil også (DPF) gå tett etter en viss  kjørelengde på bilen.

Ved tett (DPF)  vil motoren gå i nødmodus med redusert effekt (limpmode) men kjøretøyet er kjørbart slik at en kan komme seg til nærmeste verksted.

Verksted kan sette kjøretøyets (DPF) i forbrenningsmodus og partikler/karbonavleiringer vil brenne opp,men akkurat som med (EGR) problemet så må man forandre kjøremønster ellers vil det gå tett igjen.

Nytt (DPF) er veldig dyrt men vi kan tilby en permanent løsning på problemet.

På samme måte som ved (EGR) problemer kobler vi utstyret vårt til kjøretøyet og leser ut motorstyringsprogrammet som inneholder (DPF) mappene og gjør visse modifikasjoner.

DPF må fysisk fjernes etter modifikasjoner er gjort i mappene ellers vil det gå tett.

Våre (DPF) og (EGR) løsninger fører til at en aldri mer vil få problemer med dem eller ha økonomiske utlegg forbundet med emisjonsystemene,kjøretøyet vil fungere bedre enn i utgangspunktet.

ADBLUE LØSNINGER:

ADBLUE er et drivstoff additiv som skal bidra til å redusere nox utslipp (nitrogenoksid) og de fleste euro 5-6 dieselmotorer har denne funksjonen.

Desverre har systemet mye problemer og spesielt ved lave temperaturer eller etter noen år på veien.

Motoren vil ved defekt system gå i nødmodus (limpmode) og redusert motor effekt er en realitet.

ADBLUE systemet er svært dyrt å reparere men vi har samme løsning for det som for EGR og DPF.

Vi har løsninger for ADBLUE systemer til person/lastebil/traktor/anleggsmaskiner/knuseverk/borerigger m,m.

Ta kontakt for ytterligere opplyninger om EGR/DPF/ADBLUE løsninger.