ADBLUE løsninger (Kun for lukket bane)

ADBLUE er et additiv som binder seg til små partikler som NOx i eksosen og redusere utslippet ved å omgjøre NOx til vann.

ADBLUE systemet har en rekke svakheter som fører til problematikk.

Reparasjon av ADBLUE system kan i mange tilfeller være kostbart. Digituning.as tilbyr kostnadsbesparende løsninger på ADBLUE feiler.

Ønsker du hjelp med ADBLUE problematikk kan du kontakte oss gjennom vårt kontaktskjema. Vi henviser deg til nærmeste forhandler som hjelper deg med diagnose og tilbud.

Fjerning av emisjonsystemer som adblue egr dpf er totalt forbudt og vil medføreføre frafall av typegodkjenning og kjøretøyet vil ikke være lovlig å bruke på offentlig vei!

Dispensasjon kan gis ved kjøring på lukket bane der typegodkjenning ikke er påkrevd.

Kun ved fremleggelse av nødvendig dokumentasjon fra vegvesenet kan vi være behjelpelige med emisjonsløsninger!!!