Deaktivering av ADBLUE

ADBLUE er et additiv som skal binde seg til små partikler som nox i eksosen og redusere utslippet ved å omgjøre nox  til vann (h2o). Nox partikler er så små at de ikke er målbare med eksisterende utstyr på markedet i dag og må måles i en mikro atmosfære, dette gjøres hos bilprodusent før bilen slippes ut på markedet.

ADBLUE systemet har en rekke svakheter som at det tåler dårlig kulde og sensorer tåler dårlig fuktighet og kan lett bli ødelagt.

Nytt ADBLUE system er veldig dyrt og en billig løsning er en deaktivering av systemet.

En ting er sikkert og det er at det bare er et tidsspørsmål før problemene dukker opp.

Alle nevnte systemer (EGR-DPF-ADBLUE) skal bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Deaktivering av systemene kan medføre økte utslipp av enkelte klimagasser. Tuning av bilen samtidig vil kompensere for disse, skape en viss balanse og bidra til redusert utslipp.

Deaktivering av utslipp reduserende systemer kan i noen land være uforenlig med loven.