DPF løsninger (Kun for lukket bane)

DPF-Dieselpartikkelfilter skal fange opp mikroskopiske partikler i eksosen og hindre de å slippe ut i atmosfæren.

Filteret regenereres med jevne mellomrom ved regenerering som brenner partiklene ved hjelp av høy temperatur. (DPF regenerering)

Problemer kan oppstå ved gjentakende små-kjøring og kaldkjøring, da motoren ikke oppnår drifts temperatur.

Dette fører til høyt sott nivå som igjen hindrer ny regenerering. Dette vil føre til nød modus med redusert effekt.

I et slikt tilfelle vil en tvungen regenerering være nødvendig, dette har Vi nødvendig diagnoseutstyr til å utføre.

I de tilfeller hvor sot nivået har nådd kritisk nivå som hindrer regenerering har vi alternative løsninger.
Det er ikke lovlig å fjerne partikkelfilter eller andre emisjonsystemer systemer som egr adblue,det vil medføre frafall av typegodkjenning og kjøretøyet vil ikke være lovlig for bruk på offentlig vei!

Dispensasjon kan gis ved kjøring på lukket bane der typegodkjenning ikke er påkrevd.

Kun ved fremleggelse av nødvendig dokumentasjon fra vegvesenet kan vi være behjelpelige med emisjonsløsninger!!!