Deaktivering av DPF

DPF-Dieselpartikkelfilter skal fange opp mikroskopiske partikler i eksosen og hindre de å slippe ut i atmosfæren.

Filteret regenereres med jevne mellomrom der det startes en brenneprossess som brenner opp partiklene ved hjelp av ekstrem høy temperatur.

Prinsippet fungerer godt der en har gode veier med høye fartsgrenser og lange strekninger å kjøre av gangen.

Men på lik linje med EGR så fungerer systemet dårlig i Norge av samme årsaker nevnt i EGR avsnittet.

Partikkelfilteret går rett og slett tett og årsaken er som regel at EGR er tett og klarer ikke å rengjøre eksosen godt nok før den slippes videre til partikkelfilteret.

Rengjøringsprossessen av DPF vil ikke starte opp på egenhånd og nødmodus med redusert motor effekt er et faktum.

EGR og DPF henger sammen og er avhengig av at begge fungerer optimalt.

Bytting av DPF kan koste tusenvis av kroner og vil antagelig gå tett igjen hvis kjøremønster ikke  forandres.

DPF er nødt til å fjernes snarest mulig etter deaktivering,ellers vil det gå tett,noe  som igjen kan medføre alvorlige konsekvenser for motoren.