EGR løsninger (Kun for lukket bane)

EGR ventilen sender eksos inn i forbrenningskammeret i gjentatt syklus inntil sensorer tillater å slippe eksosen videre ut gjennom eksosen.

Ved små-kjøring oppnår ikke motoren tilstrekkelig temperatur til å rengjøre ventilen, som i de fleste tilfeller fører til koksbelegg på de bevegelige komponentene. Dette fører til treghet og over tid til behov for ny ventil.
EGR-problematikk vil i de fleste tilfeller føre til rykking ved akselerasjon og oppoverbakker.

EGR bytte er i de fleste tilfeller en kostbar reparasjon med tilbakevendende problemer dersom kjøremønster ikke endres.
Vi har løsninger for egr problemer som i de fleste tilfeller kan diagnoseres og repareres.

Fjerning av emisjonsystemer som egr dpf adblue vil medføreføre frafall av typegodkjenning og kjøretøyet vil ikke være lovlig i bruk på offentlig vei.

Dispensjasjon kan gis ved kjøring på lukket bane.

Kun ved fremleggelse av nødvendig dokumentasjon fra vegvesenet kan vi være behjelpelige med emisjonsløsninger!!!