Deaktivering av EGR

EGR-eksos gass resirkuleres ventil sender eksos inn i forbrenningskammeret i gjentatt syklus inntil sensorer tillater å slippe eksosen videre ut eksospotten.

Prinsippet fungerer bra i land der en har mye motorvei og kanskje kjører lange strekninger i høy fart men fungerer dårlig i et land som Norge der vi har lave fartsgrenser, dårlige veier og mye kaldkjøring. Norsk kjøring får EGR til å kokse seg og til slutt låse seg fast i en stilling som gjør at bilen mister effekt.

Selvfølgelig kan delen byttes ut men hvis ikke kjøremønster forandres vil den nye EGR ventilen gå tett i likhet med den opprinnelige.

Den beste løsningen er å deaktivere EGR ventilen slik at den er stengt hele tiden og framtidige problemer er unngått.

Etter EGR deaktivering vil motoren få frisk kald luft fra den startes, noe den ikke får med aktiv EGR siden det er varm eksos med lav oksygenmeting som resirkuleres.

Biler som har DPF i tillegg til EGR anbefaler vi å deaktivere DPF samtidig slik at filteret ikke går tett.

I de fleste tilfeller anbefaler vi også å blende av EGR etter deaktivering.