Tuning / remapping

Hvorfor er ikke bilen «tunet» hos bilprodusent?

Alle moderne motorer har en ECU (electronic controller unit). Den inneholder bl.a. et motorstyringsprogram som regulerer drivstoffmengde, luftmasse, tenningstidspunkt, dreiemoment m.m. Under utvikling av motorstyringsprogrammet må bilprodusentene ta hensyn til skatte- og avgiftsklasser, drivstoffkvaliteter, avgass normer utslippskrav og klima.

Dette medfører at motorens potensiale på langt nær blir utnyttet, men heller tilpasset de landene og deler av verden bilene skal eksporteres til.

Kort sagt så har motorene store reserver og det er disse reservene vi utnytter når vi lager nytt motorstyringsprogram.

Hva gjør vi?

Ved hjelp av vårt tekniske utstyr leser vi ut en kopi av bilens originale software. Deretter blir et optimalisert software laget på basis av original software (custom mapping) og resultatet blir mer effekt og i mange tilfeller lavere drivstoff forbruk.

Vi beveger oss aldri over anbefalte toleranser fra bilprodusent.

Effekt etter tuning

Dynomålt effekt som finnes i bil-listene under fanen «Kjøretøy» kan variere med pluss/minus 5%.

Ønsker du effektmåling i dyno etter tuning tilbyr vi dette i Haugesund.