Tuning / remapping

Hvorfor er ikke bilen «tunet» hos bilprodusent?

Alle moderne motorer har en ECU (electronic controller unit). Den inneholder bl.a. et motorstyringsprogram som regulerer drivstoffmengde, luftmasse, tenningstidspunkt, dreiemoment m.m.
Hovedårsaken til at «potensialet» ikke er tatt ut av en motor er at det totale emisjonsnivået i drivlinjen fra en hvilken som helst bilprodusent skal ha et visst snitt for å kvalifisere til den gjeldende euro normen (f,eks euro6)
Overstiges emisjonsnivået på noen modeller kan det forårsake at hele drivlinjen ikke tilfredstiller dagens euro krav.
Derfor har nå mange bilprodusenter el motor alternativ for å dra ned snittet og kan dermed ha noen «verstinger i stallen» med forholdsvis høye utslipp men som likevel vil tilfredstille normen.
Drivstoffkavliteter,klima i eksport land, og avgiftsnormer bidrar også til at potensialet ikke er tatt ut av diverse motorer.

Etter utført montering av våre tuningbokser hos en av våre forhandleres godkjente verksteder er visning hos statens vegvesen påkrevd,den omfatter levering av TUV papirer og evt emisjonsmålinger for ny typegodkjenning. Godkjenningen er kundens ansvar.
Vi er behjelpelige med nødvendige papirer og veiledning for søknad om ny typegodkjenning hos SVV.
Ta kontakt med oss om TUV godkjenning til ditt kjøretøy!

Powergate (personlig håndholdt konsoll for seriell remapping) har ingen godkjenningsplikt da det kun er et verktøy for kommunisering med kjøretøyets ecu.
Powergate kan kjøpes gjennom våre nettsider.

Marine motorer (inboard-outboard) er ikke underlagt krav om godkjenning etter remapping/optimalisering og kan utføres med vårt utstyr.
Se betingelser for mer info.